Wykonujemy tłumaczenia pisemne i ustne z języka angielskiego na język polski i z języka polskiego na język angielski. Oferujemy tłumaczenia zwykłe i uwierzytelnione, tj. sporządzone i poświadczone przez tłumacza przysięgłego języka angielskiego.

 

 

Tłumaczenia pisemne 

Tłumaczenia pisemne obejmują tłumaczenie m.in. aktów stanu cywilnego, dyplomów, umów, testamentów, pism urzędowych, świadectw pracy.

 

Tłumaczenia ustne

Tłumaczenia ustne obejmują tłumaczenie m.in. na uroczystości zawarcia małżeństwa, tłumaczenia w kancelariach notarialnych (zgromadzenia wspólników, walne zgromadzenia akcjonariuszy, czynności notarialne z udziałem cudzoziemców), tłumaczenia podczas spotkań, narad, konferencji.

 

Cennik:

Tłumaczenia pisemne: od 30 zł netto za 1 stronę obliczeniową

Tłumaczenia ustne: od 100 zł netto za 1 godzinę tłumaczenia

 

 

Tłumaczenia
https://farm1.staticflickr.com/364/32360030406_d0b6e6ccd0_h